AS MEDIA
Singura agentie profesionista
de monitorizare a presei din Moldova
Ce oferă AS Media
1. monitorizare media de specialitate axată pe:
-
domenii (politică, sănătate, economie etc.);
-
evenimente (lansarea unui produs bancar , conferinţe de
presă et c.);
-
persoane fizice (ex: Constantin Simirad) sau juridice (ex: o
firmă ).
2. consultanţă media de specialitate pentru îmbunătăţirea imaginii şi
întărirea poziţiei clientului pe piaţă.
3. organizarea unor campanii, evenimente s au acţiuni speciale pentru
promovarea imaginii unui produs, a unei mărci sau a unei persoane
(ex. o caravană mediatică de promovare a un ei anumit model auto)
4. realizarea de materiale media de promovare (reportaje publicitare,
comunicate, discursuri etc.).
5. sinteze periodice cu privire la evoluţia anumitor evenimente şi
modul (tendenţios sau nu) în care au fost acestea relatate de
anumite mijloace de presă.
6. revista presei centrale şi locale.
Cum activează AS Media
În baza unor contracte ferme, AS Media va furniza clientului un
raport la intervale de timp convenite anterior (ex. dimineaţa, după -amiaza
şi/sau seara) cu privire la activitatea obiectului monitorizat. Rapoartele vor fi
însoţite de recomandări punctuale ce vor permite clientului să acţioneze
pentru a- şi îmbunătăţi imaginea şi pentru a - şi întări poziţia pe piaţă.
Exemplu : o firmă de servicii financiare este interesata despre cum este
mentionata în media locală şi centrală, dacă numele ei este amintit în
legătură cu eventuale evenimente de natură să -i afecteze imaginea.
Pentru a constata aceste lucruri, firma în cauză comandă la AS Media
o monitorizare de specialitate care să evidenţieze cum este reflectată în
media poziţia firmei pe piaţă sau (şi) a concurenţilor ei.
Monitorizarea va viza doar mijloacele media alese de client (ziare,
radiouri, televiziuni, internet) şi va cuprinde rapoarte periodice cu privire la
prezenţa în mass - media a clientului, precum şi modul (tendenţios sau
obiectiv) în care este prezentat. La finalul perioadei de monitorizare
AS Media va realiza un studiu ce va conţine recomandări pe baza cărora
clientul îşi va putea cosmetiza imaginea publică şi va putea derula acţiuni
care să aducă firma înaintea concurenţilor ei.
Aceste acţiuni de promovare pot fi desfăşurate în cadrul unei campanii
publicitare sau a altor evenimente speciale, concepute şi realizate de
AS Media .
DE CE AS MEDIA ?
Pe piaţa din Moldova există mai multe firme care oferă servicii de
monitorizare şi consiliere media, dar toate se rezumă doar la a acoperi numai
anumite segmente (de regulă ziare) şi la a identifica materialele care ar putea
interesa un client. Spre exemplu, nu există încă firme care să monitorizeze
profesionist posturile de radio sau de tv astfel încât orice informaţie
care ar afecta în vreun fel interesele clientului să ajungă la cunoştinţa
acestuia imediat. Aceasta în condiţiile în care orice sondaj serios de opinie
arată că 85% din populaţie se informează de la TV sau radio.
De asemen ea, cel mai adesea nimeni nu îndrăzneşte să explice
clientului de ce apar anumite materiale, dacă ele sunt sau nu favorabile
clientului, ce s- ar putea ascunde în spatele acestor articole, sau ce ar trebui să
facă clientul pentru a - şi întări poziţia pe piaţă în contextul apariţiei unui
anumit material privitor la el sau la concurenţă. Înşirarea unor articole nu
este suficientă pentru un client aflat în criză de timp şi care vrea să ştie
numai ceea ce îl afectează şi să primească sugestii cu privire la ce are de
făcut pentru a - şi întări poziţia pe piaţă.
AS Media oferă un serviciu de monitorizare completă a mijloacelor
media, identifică modul tendenţios sau nu în care este realizat fiecare articol,
oferă explicaţii cu privire la motivele pentru care materialul în cauză a
apărut aşa şi face recomandări care să ajute clientul să îşi protejeze imaginea
şi interesele.
Toate aceste servicii sunt oferite atît on- line, cît şi pe suporturi fizice
(materiale CD- uri) astfel încât clientul să afle imediat ce s -a întâmpl at şi în
ce măsură îl poate afecta evenimentul în cauză.
De asemenea, AS Media poate concepe în regim de urgenţă materiale
media pentru a proteja imaginea clientului său, în cazul în care aceasta ar fi
afectată de anumite evenimente.
Aceasta deoarece AS Media grupează ziarişti cu experienţă, care
activează în toate domeniile media.